FASTIGHET & PROJEKT

Den teknologi som vi kan erbjuda genom Luxaflex innovationer innebär stora fördelar vad gäller såväl energibesparing, rätt inomhustemperatur samt barnsäkerhet och intelligent styrning.

Samverkan i fastighet- och byggprojekt

Vi har lång erfarenhet av att arbeta i fastighets- och byggprojekt tillsammans med arkitekter, projektledare, företag och kommun. För oss på NIBO samverkan med arkitekter och inredare något av det som vi värderar högst av allt. Våra leverantörer är valda för att de erhåller den bästa kvaliteten såsom Luxaflex för solskydd inomhus, Riviera för markiser och andra solskydd utomhus, samt Sandatex för sina högkvalitativa markisvävar med bra hållbarhet och miljöprofil. Vi projekterar, tillverkar, installerar och dokumenterar samt upprättar service- och underhållsavtal för smidig och problemfri drift. Vår projektmodell garanterar att alla projekt som genomförs uppnår det bästa resultatet och den absolut bästa kvaliteten.

Utbildade inom solskyddsteknik

Våra montörer är utbildade till solskyddstekniker, samt är diplomerade solskyddsinstallatörer med legitimering i ID06. Dessutom har de även utbildning i arbete på hög höjd, heta arbeten, arbete på väg och arbete med lift och ställning.

 

Arkitekter & Inredare

NIBO Solskydd ger dig stöd hela vägen från första idé till genomfört projekt. Vi lyssnar på dina önskemål om solavskärmning och anpassar de interiöra eller exteriöra solskydden därefter. Vi projekterar, tillverkar, installerar och dokumenterar samt upprättar service- och underhållsavtal för smidig och problemfri drift. NiBo Solskydds projektmodell garanterar att alla projekt som genomförs uppnår det bästa resultatet och den absolut bästa kvaliteten.